Tagged: Беларускі калегіюм

Генадзь Коршунаў. Дэміўргічная герменэўтыка беларускай паўсядзеннасці

Цікава, а калі з’явілася фраза “Ну Вы ж усё разумееце…”? Яшчэ ў дзевяностых, калі дзяржава толькі пачынала будавацца? На самым пачатку тысячагоддзя, калі рэжым пачаў сталець? Ці ўжо пасля, калі… Калі – што? “Ну...